Ради успеха, ради победы, РА-ДИ-О!…

Ради успеха, ради победы, РА-ДИ-О!